Wycieczki po Synaju i jeszcze dalej...

Wycieczki po Synaju i jeszcze dalej...

Na Synaju znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków, które można zwiedzić w ciągu jednodniowej wycieczki.JEROZOLIMA - miasto trzech religii

Jerozolima to miejsce na styku Izraela z Arabią, miejsce w którym przenikają się kultury Zachodu ze Wschodem. Miasto odgrywa ważną rolę dla trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.

jerusalem-panorama-500.jpg
birth_place_of_jesus.jpg
Jerusalem temple 2.jpg
western wall.jpg
via dolorosa.jpg

Jerozolima (hebr. Yerushalayim, arab. Al-Quds) jest największym miastem Izraela. Leży wśród gór Judei, rozciągających się pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Martwym.
Według żydowskiej tradycji miasto zostało założone przez Sema i Ebera, przodków Abrahama. Zgodnie z opisem biblijnym, król Dawid podbił Jerozolime w XI wieku p.n.e., i założył w nim stolicę Królestwa Izraela. David panował do 970 p.n.e., a następnie na tronie zasiadł jego syn Salomon, który wybudował Świątynię na Górze Moria .Świątynia Salomona (później nazywana Pierwszą Świątynią) odgrywała decydującą rolę w historii Izraela jako miejsce przechowywania Arki Przymierza.
Według tradycji chrześcijańskiej, podczas panowania rzymskiego, gdy prefektem Judei był Poncjusz Piłat, w Jerozolimie uwięziono podczas żydowskiego święta Paschy Jezusa z Nazaretu, którego następnie ukrzyżowano. Miejsce ukrzyżowania i przypuszczalny grób Chrystusa do dzisiaj czczone są przez Chrześcijan na terenie Starego Miasta.
W  638 r. Jerozolima została zdobyta przez będących od niedawna muzułmanami Arabów. Kalif Umar ibn al-Chattab podpisał traktat z chrześcijańskim patriarchą Sofroniuszem, zapewniając go, że wszystkie chrześcijańskie miejsca Jerozolimy wraz z ludnością będą chronione zgodnie z muzułmańskimi zasadami wiary. Umar nakazał wówczas wybudowanie na Wzgórzu Świątynnym Kopuły na Skale i Meczetu Umara.

Program wycieczki:

Start z Dahab w nocy przed – ok. 23:45 (do potwierdznia), transfer do granicy z Izraelem w Tabie, przejazd autobusem ok. 200 km nad Morze Martwe, gdzie będą mieli Państwo około 60 minut na wyjątkową kąpiel w najbardziej zasolonym morzu świata. Następnie podróż i zwiedzanie Betlejem (ok. 160km). Zakupy dewocjonalia, które będzie można poświęcić w miejscu narodzenia Jezusa. Kolejnym punktem programu jest przejazd do Jerozolimy na Górę Oliwną, z której rozciąga się wspaniała panorama na starą Jerozolimę .Zwiedzanie starej Jerozolimy: Wieczernik – miejsce gdzie odbyła się ostatnia wieczerza, Grób Króla Dawida, Dormicjum – domniemane miejsce gdzie zasnęła Maria, Grób Jezusa – ostatnia część drogi krzyżowej od stacji 10-tej do 14-tej, Ściana Zachodnia zwana Ścianą Płaczu – pozostałość po dawnej świątyni Króla Salomona. Powrót autobusem do granicy egipskiej w Tabie – w Dahab jesteśmy poźną nocą.

Praktyczne rady na drogę:

Z uwagi na fakt, iż będziemy zwiedzać jedne z najświętszych miejsc różnych religii wymagany jest odpowiedni strój, respektujący powagę wspomnianych miejsc. Oznacza to, iż zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą mieć zakryte kolana i ramiona. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z kąpieli w Morzu Martwym prosimy zabrać ze sobą potrzebny sprzęt pływacki (strój kąpielowy, ręcznik, okulary słoneczne, kapelusz, mydło).
W czasie wycieczki z polskim przewodnikiem w cenie NIE jest zawarty LUNCH, dlatego prosimy zabrać własny prowiant.

Cena: 140$ / osoba


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect