Wycieczki po Synaju i jeszcze dalej...

Wycieczki po Synaju i jeszcze dalej...

Na Synaju znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków, które można zwiedzić w ciągu jednodniowej wycieczki.JEROZOLIMA - miasto trzech religii

Jerozolima to miejsce na styku Izraela z Arabią, miejsce w którym przenikają się kultury Zachodu ze Wschodem. Miasto odgrywa ważną rolę dla trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.

jerusalem-panorama-500.jpg
birth_place_of_jesus.jpg
Jerusalem temple 2.jpg
western wall.jpg
via dolorosa.jpg

Jerozolima (hebr. Yerushalayim, arab. Al-Quds) jest największym miastem Izraela. Leży wśród gór Judei, rozciągających się pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Martwym.
Według żydowskiej tradycji miasto zostało założone przez Sema i Ebera, przodków Abrahama. Zgodnie z opisem biblijnym, król Dawid podbił Jerozolime w XI wieku p.n.e., i założył w nim stolicę Królestwa Izraela. David panował do 970 p.n.e., a następnie na tronie zasiadł jego syn Salomon, który wybudował Świątynię na Górze Moria .Świątynia Salomona (później nazywana Pierwszą Świątynią) odgrywała decydującą rolę w historii Izraela jako miejsce przechowywania Arki Przymierza.
Według tradycji chrześcijańskiej, podczas panowania rzymskiego, gdy prefektem Judei był Poncjusz Piłat, w Jerozolimie uwięziono podczas żydowskiego święta Paschy Jezusa z Nazaretu, którego następnie ukrzyżowano. Miejsce ukrzyżowania i przypuszczalny grób Chrystusa do dzisiaj czczone są przez Chrześcijan na terenie Starego Miasta.
W  638 r. Jerozolima została zdobyta przez będących od niedawna muzułmanami Arabów. Kalif Umar ibn al-Chattab podpisał traktat z chrześcijańskim patriarchą Sofroniuszem, zapewniając go, że wszystkie chrześcijańskie miejsca Jerozolimy wraz z ludnością będą chronione zgodnie z muzułmańskimi zasadami wiary. Umar nakazał wówczas wybudowanie na Wzgórzu Świątynnym Kopuły na Skale i Meczetu Umara.

Program wycieczki:

Start z Dahab w nocy przed – ok. 23:45 (do potwierdznia), transfer do granicy z Izraelem w Tabie, przejazd autobusem ok. 200 km nad Morze Martwe, gdzie będą mieli Państwo około 60 minut na wyjątkową kąpiel w najbardziej zasolonym morzu świata. Następnie podróż i zwiedzanie Betlejem (ok. 160km). Zakupy dewocjonalia, które będzie można poświęcić w miejscu narodzenia Jezusa. Kolejnym punktem programu jest przejazd do Jerozolimy na Górę Oliwną, z której rozciąga się wspaniała panorama na starą Jerozolimę .Zwiedzanie starej Jerozolimy: Wieczernik – miejsce gdzie odbyła się ostatnia wieczerza, Grób Króla Dawida, Dormicjum – domniemane miejsce gdzie zasnęła Maria, Grób Jezusa – ostatnia część drogi krzyżowej od stacji 10-tej do 14-tej, Ściana Zachodnia zwana Ścianą Płaczu – pozostałość po dawnej świątyni Króla Salomona. Powrót autobusem do granicy egipskiej w Tabie – w Dahab jesteśmy poźną nocą.

Praktyczne rady na drogę:

Z uwagi na fakt, iż będziemy zwiedzać jedne z najświętszych miejsc różnych religii wymagany jest odpowiedni strój, respektujący powagę wspomnianych miejsc. Oznacza to, iż zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą mieć zakryte kolana i ramiona. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z kąpieli w Morzu Martwym prosimy zabrać ze sobą potrzebny sprzęt pływacki (strój kąpielowy, ręcznik, okulary słoneczne, kapelusz, mydło).
W czasie wycieczki z polskim przewodnikiem w cenie NIE jest zawarty LUNCH, dlatego prosimy zabrać własny prowiant.

Cena: 140$ / osoba


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100EURThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100GBPThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100RUBThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).