PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 11.-25.2., egzamin 26.-27.2.2016, następny 4.6.16

Speciality Instructor

Instruktor Specjalizacji PADI jest instruktorem, który spełnił wymagania konieczne do nauczania i nadawania certyfikatów w ramach kursów specjalistycznych PADI. Instruktorzy ci zdobyli wysoki poziom wiedzy z danej dziedziny nurkowania i mogą nauczać innych w tym zakresie. Instruktorzy muszą składać podanie dotyczące każdej specjalizacji, której chcieliby nauczać.
PADI opracowało kilkanaście standardowych kursów specjalistycznych, do nauczania których dostępne są materiały dla Instruktorów i dla kursantów. Dodatkowo istnieje możliwość autorskich specjalizacji, napisanych przez danego Instruktora w dziedzinie, w której osiągnął on wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Specjalizacje PADI to:

 • Nurkowanie na Wysokości
 • Nurkowanie z Łodzi
 • Nurkowanie w Jaskiniach
 • Nurkowanie Głębokie
 • Podwodna Fotografia Cyfrowa
 • Nurkowanie ze Skuterem
 • Nurkowanie w Prądzie
 • Nurkowanie w Suchym Skafandrze
 • Nurkowanie na Mieszankach Nitroksowych
 • Specjalista Sprzętowy
 • AWARE - Identyfikacja Ryb
 • Nurkowanie Podlodowe
 • Nurkowanie Wielopoziomowe
 • Nurkowanie Nocne
 • Poszukiwanie i Wydobywanie
 • Nurkowanie na Rebreatherach o Obiegu Półzamkniętym
 • Podwodny Przyrodnik
 • Podwodna Nawigacja
 • Podwodna Fotografia
 • Podwodne Filmowanie
 • Nurkowanie na Wrakowe
 • Inne kursy Specjalistyczne
 • Specjalizacje Autorskie

Instruktorzy PADI mogą uzyskać certyfikację jako Instruktorzy Specjalizacji poprzez uczestnictwo w kursie na Instruktora Specjalizacji (Specialty Instructor Training Course), który jest prowadzony przez Course Director’a PADI lub wysyłając do PADI odpowiednie podania.

Wymagania wstępne uczestnictwa w szkoleniu na Instruktora Specjalizacji

Uczestnictwo w kursie szkoleniowym specjalizacji instruktorskich jest wysoce polecane, ale nie wymagane. Podczas tego kursu doświadczony Course Director pokazuje w teorii i w praktyce techniki, procedury, standardy, marketing i metodykę nauczania kursów specjalistycznych.
Aby uczestniczyć w większości powyższych kursów kandydat musi posiadać stopień Instruktora (certyfikowani/odnowieni od 1995) z aktualnym członkostwem lub posiadać stopień Underwater Instructor (albo Instruktora o wyższym poziomie certyfikacji, o odnowionym członkostwie) lub mieć ukończony kurs IDC w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100EURThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100GBPThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100RUBThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).