Kursy nurkowe w Dahab

Kursy nurkowe w Dahab

Przyjemny odpoczynek połączony z nauką nurkowania w ciepłych wodach Morza Czerwonego, w języku polskim za polskie ceny. Szkolenia od kursu podstawowego OWD, aż po Trimix w systemach PADI, IANTD lub TDI.Kursy technicznego nurkowania TDI

Przegląd kursów technicznego nurkowania w systemie TDI - Technical Diving International. Cena kursów zawiera twinsety, butle boczne, nitrox, tlen. Nie zawiera: mieszanek helowych, sprzętu, manualu oraz licencji € 25. Cennik ważny od 1.10. 2018.

Kursy technicznego nurkowania TDI

 Czas kursu  Cena
1 student
Cena
 2 studentów 

Advanced Nitrox Diver

3 dni / 4 nurkowania € 320 € 290 

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 15 lat, ukończenie kursu Nitrox Diver, 25 nurkowań na koncie.
Treść kursu: kurs zajmuje się wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu 22% do 100% do osiągnięcia optymalnej mieszanki dla głębokości do 45 m. Celem kursu jest zaznajomienie nurka z pożytkami, niebezpieczeństwami i prawidłowym postępowaniem z mieszankami EAN22 aż po 100% zawartości tlenu w nurkowaniach, w których jest konieczna stopniowa dekompresja.
Kurs można robić razem z kursem Decompression Procedures – Procedury Dekompresyjne.

Decompression Procedures Diver

2-3 dni / 4 nurkowania € 400  € 370

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs OWD, 25 zalogowanych nurkowań na koncie.
Treść kursu: Kurs zajmuje się teorią, metodami i procedurami nurkowania z zaplanowaną stopniową dekompresją. Celem kursu jest nauczenie, jak planować i przeprowadzać standardowe zejścia ze stopniową dekompresją, nie przekracając maksymalnej głębokości 50 m, pod warunkiem, iż nauka nie następuje w kombinacji z kursami adv. nitrox diver, głębokie nurkowanie, adv. wreck diver. Analizowane są najczęstsze warunki dotyczące sprzętu, konfiguracji sprzętu i korzystania z mieszanek dekompresyjnych (włącznie z nitroxem i tlenem).

Extended Range Diver

5-6 dni / 6 nurkowań € 600  € 570

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Advanced Nitrox i Decompression Procedures, minimalnie 100 nurkowań na koncie, z czego chociaż 25 głębszych niż 30 metrów.
Treść kursu: w tym kursie nauczane są metody i wiadomości potrzebne do odpowiedniego używania powietrza w nurkowaniu do głębokości do 55 m, z wykorzystaniem stopniowej dekompresji oraz użyciem mieszanek nitroxu i czystego tlenu. Kurs można robić równocześnie z kursem Trimix Diver (wcześniej Entry Level Trimix Diver).. 

Trimix Diver (wcześniej Entry Level Trimix)

3-4 dni / 4 nurkowania € 700 € 650

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Advanced Nitrox i Decompression Procedures, minimalnie 100 nurkowań na koncie, z czego chociaż 25 głębszych niż 30 metrów.
Treść kursu: w tym kursie uczy się jak odpowiednie i bezpiecznie używać mieszanek oddechowych z zawartością helium przy nurkowaniach, które wymagają stopniowej dekompresji oraz z użyciem nitroxu i/lub czystego tlenu. Maksymalna głębokość ćwiczeń to 60 m. Po ukończeniu kursu można nurkować z trimixem, po warunkiem, iż zawartość tlenu w mieszance jest nie mniejsza niż 21% do max. 60 m.

Advanced Trimix Diver

5-6 dni / 4 nurkowania € 950 € 900

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Extended Range lub Trimix (wcześniej Entry Level Trimix), 100 nurkowań na koncie, czego chociaż 25 głębszych niż 50 metrów.
Treść kursu: W tym kursie nauczane jest odpowiednie i bezpieczne używanie mieszanek oddechowych z zawartością helium przy nurkowaniach, które wymagają stopniowej dekompresji z wyżyciem nitroxu i/lub czystego tlenu. Wymagane są 4 nurkowania z zaleconą głębokością 55-100 m. Po ukończeniu kursu można nurkować z wyużyciem trimixu do maksymalnej głębokości 100 m.

Inne kursy

Nitrox Blender

1 dzień    

Ten program jest przeznaczony do nauczania szczegółowych metod blendingu nitroxowych mieszanek. Wyjaśnia normy, właściwości, sprzęt i bezpieczeństwo przy pracy z tlenem, czyszczenie i postępowanie z urządzeniami do mieszania gazów nurkowych. Ten kurs powinien ukończyć przynajmniej jeden członek każdego samodzielnego zespołu nurkowego wyużywającego przy nurkowaniach mieszanek nitroxowych.

Trimix Blender

1 dzień

Program stworzony dla zapewnienia kompletnego treningu w bezpiecznym postępowaniu z tlenem i przy przygotowywaniu mieszanek trimixowych i heliowych.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect