Kursy nurkowe w Dahab

Kursy nurkowe w Dahab

Przyjemny odpoczynek połączony z nauką nurkowania w ciepłych wodach Morza Czerwonego, w języku polskim za polskie ceny. Szkolenia od kursu podstawowego OWD, aż po Trimix w systemach PADI, IANTD lub TDI.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 11.-25.2., egzamin 26.-27.2.2016, następny 4.6.16

Kursy technicznego nurkowania TDI

Przegląd kursów technicznego nurkowania w systemie TDI - Technical Diving International. Cena kursów zawiera twinsety, butle boczne, nitrox. Nie zawiera: mieszanek helowych, sprzętu oraz licencji € 25. Cennik ważny od 1.1. 2011 do 31.1.2012.

Kursy technicznego nurkowania TDI

 Czas kursu Cena
1 student
Cena
 2 studentów 

Advanced Nitrox Diver

3 dni / 4 nurkowania€ 280€ 260 

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 15 lat, ukończenie kursu Nitrox Diver, 25 nurkowań na koncie.
Treść kursu: kurs zajmuje się wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu 22% do 100% do osiągnięcia optymalnej mieszanki dla głębokości do 45 m. Celem kursu jest zaznajomienie nurka z pożytkami, niebezpieczeństwami i prawidłowym postępowaniem z mieszankami EAN22 aż po 100% zawartości tlenu w nurkowaniach, w których jest konieczna stopniowa dekompresja. Kurs można robić razem z kursem DP (Decomprssion Procedures – Procedury Dekompresyjne).

Decompression Procedures Diver

2-3 dni / 4 nurkowania€ 300 € 280

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs OWD, 25 zalogowanych nurkowań na koncie.
Treść kursu: Kurs zajmuje się teorią, metodami i procedurami nurkowania z zaplanowaną stopniową dekompresją. Celem kursu jest nauczenie, jak planować i przeprowadzać standardowe zejścia ze stopniową dekompresją, nie przekracając maksymalnej głębokości 50 m, pod warunkiem, iż nauka nie następuje w kombinacji z kursami adv. nitrox diver, głębokie nurkowanie, adv. wreck diver. Analizowane są najczęstsze warunki dotyczące sprzętu, konfiguracji sprzętu i korzystania z mieszanek dekompresyjnych (włącznie z nitroxem i tlenem).

Extended Range Diver

5-6 dni / 6 nurkowań€ 480  € 430

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Advanced Nitrox i Decompression Procedures, minimalnie 100 nurkowań na koncie, z czego chociaż 25 głębszych niż 30 metrów.
Treść kursu: w tym kursie nauczane są metody i wiadomości potrzebne do odpowiedniego używania powietrza w nurkowaniu do głębokości do 55 m, z wykorzystaniem stopniowej dekompresji oraz użyciem mieszanek nitroxu i czystego tlenu. Kurs można robić równocześnie z kursem Trimix Diver (wcześniej Entry Level Trimix Diver).. 

Trimix Diver (wcześniej Entry Level Trimix)

3-4 dni / 4 nurkowania€ 580
 + TMX € 100-140
€ 480
 + TMX € 100-140
 

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Advanced Nitrox i Decompression Procedures, minimalnie 100 nurkowań na koncie, z czego chociaż 25 głębszych niż 30 metrów.
Treść kursu: w tym kursie uczy się jak odpowiednie i bezpiecznie używać mieszanek oddechowych z zawartością helium przy nurkowaniach, które wymagają stopniowej dekompresji oraz z użyciem nitroxu i/lub czystego tlenu. Maksymalna głębokość ćwiczeń to 60 m. Po ukończeniu kursu można nurkować z trimixem, po warunkiem, iż zawartość tlenu w mieszance jest nie mniejsza niż 21% do max. 60 m.

Advanced Trimix Diver

5-6 dni / 4 nurkowania€ 700
+ TMX € 200-300
€ 600
+ TMX € 200-300
 

Warunki przystąpienia: Minimalny wiek 18 lat, ukończony kurs Extended Range lub Trimix (wcześniej Entry Level Trimix), 100 nurkowań na koncie, czego chociaż 25 głębszych niż 50 metrów.
Treść kursu: W tym kursie nauczane jest odpowiednie i bezpieczne używanie mieszanek oddechowych z zawartością helium przy nurkowaniach, które wymagają stopniowej dekompresji z wyżyciem nitroxu i/lub czystego tlenu. Wymagane są 4 nurkowania z zaleconą głębokością 55-100 m. Po ukończeniu kursu można nurkować z wyużyciem trimixu do maksymalnej głębokości 100 m.

Inne kursy

Nitrox Blender

1 dzień  

Ten program jest przeznaczony do nauczania szczegółowych metod blendingu nitroxowych mieszanek. Wyjaśnia normy, właściwości, sprzęt i bezpieczeństwo przy pracy z tlenem, czyszczenie i postępowanie z urządzeniami do mieszania gazów nurkowych. Ten kurs powinien ukończyć przynajmniej jeden członek każdego samodzielnego zespołu nurkowego wyużywającego przy nurkowaniach mieszanek nitroxowych.

Trimix Blender

1 dzień

Program stworzony dla zapewnienia kompletnego treningu w bezpiecznym postępowaniu z tlenem i przy przygotowywaniu mieszanek trimixowych i heliowych.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100EURThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100GBPThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100RUBThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).