PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 11.-25.2., egzamin 26.-27.2.2016, następny 4.6.16

PADI IDC Staff Instructor

Instrutorzy PADI IDC Staff to PADI Master Scuba Divers Instruktorzy, którzy ukończyli kurs IDC Staff Instruktora.

Planet Divers Dahab: kurs PADI IDC
Kurs PADI IDC, Dahab
Podczas szkolenia IDC Staff instruktorzy przechodzą przez cały program IDC PADI oraz uczą się asystowania podczas szkoleń instruktorów. IDC Staff instruktorzy pracują z PADI Course Dicectorami pomagając kandydatom na instruktorów rozwijać ich umiejętności. IDC Staff instruktorzy są również uprawnieni do szkolenia Asystentów Instruktora PADI.

Aby wziąć udział w kursie na Instruktora PADI IDC Staff, kandydat musi:

  • Posiadać stopień Master Scuba Diver Trainer PADI o odnowionym członkostwie.
  • Zgodzić się przeprowadzać wszystkie kursy oraz programy PADI zgodnie ze standardami i filozofią zawartą w Przewodniku Instruktorskim.
  • Zgodzić się na stosowanie wszystkich dostępnych materiałów szkoleniowych PADI w ramach systemu szkoleniowego nurków PADI.

Kurs Instruktora Staff IDC podzielony jest na cztery części: ocena wstępna, szkolenie teoretyczne, szkolenie dotyczące oceny oraz obecność na kursie IDC. Jako, że jednym z wymogów jest uczestniczenie w kursie IDC, kurs na Instruktora Staff IDC musi odbywać się w ramach faktycznego kursu IDC. Kandydaci na Staff Instruktora muszą pozytywnie zaliczyć wszystkie wymagania kursowe, aby uzyskać certyfikację na tym poziomie.

 

 


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100EURThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100GBPThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100RUBThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).