PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PADI 5 Star Instructor Development Dive Resort

PLANET DIVERS jako pierwsza polska baza nurkowa za granicą uzyskała status
PADI Five Star Instructor Development Dive Resort.Terminy PADI IDC i Tec Instructor Course: 11.-25.2., egzamin 26.-27.2.2016, następny 4.6.16

PADI Emergency First Response Instructor (EFR)

Instruktorzy EFR mogą prowadzić kursy EFR dla każdego kto chce lub potrzebuje otrzymać przeszkolenie w zakresie technik udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji niemowlętom, dzieciom i dorosłym, w tym podstawowej wtórnej pierwszej pomocy.

PADI EFR Instructor Course
PADI Emergency First Response Instructor Course

Szkolenie EFR jest dostępne dla każdego kto jest w stanie spełnić wymagania przedwstępne. Kursy EFR spełniają wymagania PADI w zakresie wymagań przedwstępnych kursów PADI Rescue Diver, Divemaster i OWSI. Instruktorzy EFR mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia do nauczania specyficznych kursów spełniających wymagania prawne dot. szkoleń pracowniczych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do tego może być wymagane dodatkowe szkolenie lub uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Aby wziąć udział w kursie na Instruktora EFR, kandydat musi:

  • Ukończyć pozytywnie kurs Emergency First Response Primary Care (CPR) dla dorosłych i dla niemowląt/dzieci w okresie ostatnich 24 miesięcy.
  • Ukończyć pozytywnie kurs Emergency First Response Secondary Care (pierwsza pomoc) dla dorosłych i dla niemowląt/dzieci w okresie ostatnich 24 miesięcy.
  • Mieć ukończone 18 lat.

Uwaga: Praktykujący w zawodach medycznych, nie muszą kończyć kursów EFR w okresie ostatnich 24 miesięcy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Przewodniku "EFR Instructor Trainer Guide". Obecni instruktorzy innych organizacji szkoleniowych w zakresie resuscytacji/pierwszej pomocy, mogą uzyskać stopień Instruktora EFR poprzez uczestnictwo w kursie "Instructor Crossover".

Kursy na Instruktora EFR może przeprowadzać Course Director PADI, który jest równocześnie Trenerem Instruktorów EFR. Kurs na Instruktora EFR uczy kandydatów jak przeprowadzać kursy: Emergency First Response Priamry Care (CPR), Secondary Care (First Aid) and Care for Children.

Po ukończeniu kursu kandydat wysyła do PADI odpowiednie podanie podpisane przez prowadzącego szkolenie Course Director`a wraz ze zdjęciem dowodowym oraz odpowiednią opłatą rejestracyjną.

 


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kursy walut


100USDThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100EURThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100GBPThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).
100RUBThe server returned 'Forbidden' with the status code Forbidden (403).